Každých pět minut nová Fortunka.cz
 ____________________________________________________
/ Ak sa dopustíte chyby, nemajte strach ju napraviť. \
\         -- Konfucius            /
 ----------------------------------------------------
 \
  \
    ___ 
   {~._.~}
   ( Y )
   ()~*~()  
   (_)-(_)